சுற்றறிக்கைகள்

TODO supply a title
சுற்றறிக்கைபொருடக்கம்ஆங்கிலம்சிங்களம்தமிழ்
தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சின் சுற்றறிக்கை இலக்கம் : 02/2022 - வெளிநாட்டில் தொழில் புரியும் இலங்கையர்களுக்கு முழு அளவிலான மின்சார வாகனங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கான அனுமதி உரிமங்களை வழங்குவதற்கான திட்டம்மூல சுற்றறிக்கை
திருத்தம் (I)
திருத்தம் (II)
திருத்தம் (III)
விண்ணப்பப் படிவம்
வங்கி இருப்பு உறுதிப்படுத்தல் படிவம்
பார்வையிட இங்கே கிளிக் செய்க
விண்ணப்பப்படிவத்தை சரிபார்க்கும் பட்டியல்
காட்சி நோக்கத்திற்கான வாகன இறக்குமதி விண்ணப்பம்
ஆடம்பர வரி வர்த்தமானி அறிவிப்பு